facebook twitter youtube vbox7
Facebook страница
Онлайн Магазин
onlineshop
Предстоящи събития
Януари 2023
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Видове фобии

Аблутофобия - страх от миене и къпане.Както повечето страхове аблугофобията е създадена в подсъзнанието като защитен мефанизъм
Авиофобия - страх от летене
Агирофобия - страх от улици или страх от пресичане на улици
Аглиофобия - постоянен страх от болка
Агорафобия - страх от отворени пространства . Често този страх се определя и като страх от напускане на дома, страх от опашки, мостове.Обобщено за него може да се даде следното определение - страх от невъзможността да напуснеш дадено място веднага.
Аграфобия - страх от сексуално насилие
Агризоофобия - страх от диви животни
Аерофобия - страх от въздуха, вятъра
Аероакрофобия - страх и постоянно напрежение и старо т високи открити пространства
Аероносифобия - страх от височини и от дискомфорта в самолета, водещ до повръщане
Айкмофобия - страх от игли, ножове и всички остри предмети
Айлурофобия - страх от котки
Акарофобия - страх от сърбеж. Акарофобия е ненормален и постоянен страх от сърбене или от насекомите, които причиняват сърбене.
Акрофобия - страх от височини
Акустикофоия - страх от шум, страх от звуци и разговор по телефона
Алодоксафобия - страх от собствено мнение
Алгофобия - страх от височини, възвишния и гледки над морского равнище. Страдащите изпитват ненормална или твърде силна емоционална реакция към определена гледка, звук, миризма, както и дълбоко усещане за физическа безпомощност, когато присъстват на подобно място
Амбулофобия - страх от ходене пеша
Амаксофобия - страх от пътуване в кола
Аматафобия - страх от прах, боклуци
Амикофобия - страх от драскотини и повреждане на кожата
Амнезиофобия - страх от амнезия, от забравяне и загуба на памет
Анаблефобия - страх да погледнеш нагоре
Андрофобия - страх от мъже
Анемофобия - страх от въздуха
Анкилофобия - страх ог неподвижност
Анкраофобия - страх от въздуха и вятъра
Антропофобия - страх от хората изобщо
Ангрофобия - страх от гняв и от това да не бъдеш разгневен
Англофобия - страх от всичко английско
Ангинофобия - постоянен страх от задушаване или ангина
Антлофобия - страх от наводнения
Антрофобия - страх от цветя
Ануптафобия - страх от самота и безбрачие
Апейрофобия - страх от безкрайността
Апифобия- страх от пчели
Апотемнофобия- страх от хора с ампутации
Аракибутирофобия - страх от залеване на фъстъчено масло по небцето
Аракнефобия - страх от паяци
Арзонфобия - страх от огън
Аритмофобия - страх от числа
Архенфобия - страх от мъже
Асиметрифобия - страх от асиметрични вещи
Астенофобия - страх от припадане или слабост
Астрафобия - страх от гръмогевици и мълнии
Астрофобия - страх от звездите и други небесни тела
Атазагорафобия - страх да не бъдеш забравен или незабелязан от другиге
Атаксиофобия- страх от нарушаване координацията на движение 
Атаксофобия - страх от безредие и неспретнатост 
Атикифобия - страх от провал
Ателофобия - страх от несъвършенство
Атомозофобия - страх от ядрен взрив
Аулуфобия - страх от флейти
Аурорафобия- страх от Северното сияние
Аурофобия - страх от злато
Аугодизомофобия - страх да не бъдеш мръсен
Аутоматонофобия- страх от роботи
Аутомизофобия - страх да не се изцапаш, посгоянно миене на ръце
Аутофобия - страх да не бъдеш сам
Афенфозмофобия - страх да бъдеш докосван 
Ахлуофобия - страх от тъмнината и от нощта
Ацерофобия - страх от кисел вкус
Базифобия - страх от ходене или падане
Базофобия - страх от неспособност за стоене
Бактериофобия - страх да не се заразиш от бактерии или страх от съприкосновение с предмети, имали контакт с бактерии
Балистобия - страх от куршуми или ракети 
Барофобия - страх от гравитацията
Батмофобия - страх от стъпала
Батофобия - страх от височини или страх да бъдещ близко до високи стради
Батракофобия - страх от земноводни - саламандри, жаби, и т.н.
Баттофия - страх от дълбочина
Бацилофобия - страх от микроби
Беланефобия - страх от остри предмети, страх да не се порежеш и убодеш
Библиофобия - страх от книги 
Болшефобия - страх от болшевики
Блаптофобия - страх да не нараниш някого
Бленофобия - страх от слуз
Богифобия - страх от злодеи, страшилища, призраци
Ботанофобия - страх от растения
Бромидросифобия - страх от миризмите на тялото
Бронтофобия - страх от гръмотевици, светкавици и бури
Буфонофобия - страх от крастави жаби
Валонофобия - страх от валонците 
Ваксинофобия - страх от ваксинации
Венустрафобия - страх от красиви жени
Вербофобия - страх от думи
Верминофобия - страх от микроби
Вертигофобия - страх от виене на свят
Вестифобия - страх от обличане
Винофобия - страх от пиене на вино
Викафобия - страх от магьосници и вещици
Виргинтифобия - страх от изнасилване
Витрикофобия - страх от пастрока
Вомитофобия - страх от повръщане
Галеофобия - страх от котки
Галофобия - страх от Франция и френската култура
Гамофобия - страх от женитба
Гелиофобия - страх от смях
Генофобия - страх от секс
Генуфобия - страх от колена
Гераскофобия - страх да станеш възрастен човек
Германофобия - страх от Германия и германската култура
Геронтофобия - страх от стари хора
Гефирофобия - страх от мостове
Гимнофобия - страх от голота
Гинефобия - страх от жени
Глософобия - страх от говорене пред публика
Графофобия - страх от писане на ръка или страх да се държат пособия за писане
Гносиофобия - страх от познание
Гумафобия - страх от вкус
Дейпнофобия - страх от хранене и разговори на обяд
Декстрофобия - страх от всичко, което се намира от дясната страна на тялото
Дементофобия - страх от полудаване и от загуба на разсъдък
Демонофобия - страх от демони, зли сили, духове
Демофобия - страх от тълпи
Дендрофобия - страх от дървета
Дентофобия - страх от зъболекари
Дерматозиофобия - страх от кожни заболявания
Дерматофобия - страх от поражения на кожата
Десидофобия - страх от вземане на решение
Дефекалоезиофобия - страх от болезнени движения на червата
Диабетофобия - страх от диабет
Дизабилофобия - страх от това да се съблечеш пред другите
Дизморфофобия - страх от уродливост
Дидаскалейнофобия - страх да ходиш на училище 
Дикефобия - постоянен страх от справедливост
Динофобия - страх от замаяност и водовъртежи
Диплофобия - страх от двойно виждане
Дипсофобия - страх от пиене
Дистихифобия - страх от нещастен случай
Доксофобия - страх от изразяване на мнение и получаване на благодарности
Доматофобия - страх от къщи и да бъдеш в къща
Дорофобия - страх от кожа и от козината на животни
Дромофобия - страх от пресичане на улици
Дъчфобия - страх от холандците
Евпофобия - страх от чуването на добра новина
Еврезиофобия - страх от идеи, отличаващи се от общоприетите
Ейзоптрофобия - страх от огледала и виждане на нечий образ в тях
Ейкофобия - страх от домашната обстановка
Еклезиофобия - страх от църквата
Екофобия - страх от дома
Еквайнофобия - страх от коне
Електрофобия - страх от електричество
Елеутерофобия - страх от свобода 
Елюрофобия - страх от котки
Еметофобия - страх от повръщане
Енегофобия - страх от игли
Еножиофобия - страх от извъриване на непростим грях или критика
Енохлофобия - страх от тълпи
Ентомофобия - страх от насекоми
Еозофобия - страх от зората и дневната светлина
Епистакзиофобия - страх от кръвотечение от носа
Епистемофобия - страх от познание
Ергазиофобия - страх от работа или действие, страх на хирурга да оперира
Ергофобия - страх от работа, страх да извършваш каквито и да е движения
Еритрофобия - страх от червено, кръвотечения и червена светлина
Еротофобия - страх от секс и всичко свързано с него
Ергофобия - страх от работа
Еремофобия - страх от самота
Ереутрофобия - страх от изчервяване
Еуротофобия - страх от женски гениталии
Eуфобия - страх да чуеш добра новина
Ефебилфобия - страх от тинейджъри


Коментари